2006     City Development Plan, Jixi/Anhui, China
2006     Children Outdoor Environment Research Project, Shanghai, China
2006     ChongZhu Hotel, Haikou, China
2006     Ecology Exhibition, Shenyang/Liaoning, China
2005     Xu Hui South Railway Station ĘC Urban Development Plan, Shanghai, China
2007 ĘC
2004     EXPO 2010 Transportation, Urban Design, Remediation, Shanghai, China
2004     Redevelopment of Industrial Heritage, Shanghai Fuxing Island, China
2003     Langfang Main Estate , Langfang/Hebei, China